Demagnetization ኩርባዎች

Demagnetization curve ወይም BH curve ብርቅ የሆኑ የምድር ማግኔቶችን ጨምሮ ለከባድ መግነጢሳዊ ቁሳቁሶች ሁለተኛ አራት ማዕዘናት ነው ፡፡ የመግነጢሳዊ መስክ ጥንካሬን እና ለደም ማጉላት መቋቋምን ጨምሮ ስለ ማግኔቱ መግነጢሳዊ ባህሪዎች መረጃ ይሰጣል። በተለይም በከፍተኛ ሙቀት ውስጥ ያለው ኩርባ መሐንዲሶች የሥራቸውን መስፈርት ለማሟላት ተገቢውን የማግኔት ቁሳቁስ እና ደረጃን ለማስላት እና ለማወቅ አስፈላጊ ማጣቀሻ ይሰጣል ፡፡ ስለሆነም ለተጣራ የኒዮዲየም ማግኔቶች እና ለሳምሪየም ኮባል ማግኔቶች በእያንዳንዱ ሊገኝ ከሚችለው ደረጃ በፊት በበርካታ ከፍተኛ የሥራ ሙቀቶች ላይ የዲማጌኔሽን መስመሮችን እናዘጋጃለን ፡፡ እባክዎን እያንዳንዱን ሴል ለሰውነት የማጥፋት (dimagnetization) ኩርባዎቹን ጠቅ ያድርጉ ፡፡

ከታች ለሲንታርድ ኒዮዲየም ማግኔቶች Demagnetization ኩርባዎች

           Br (kGs)

ኤች.ጂ.ጂ (ኮ)

10.4 10.8 11.3 11.7 12.2 12.5 12.8 13.2 13.6 14 14.3 ማክስ ኦፕሬሽን ቴምፕ.
(° ሴ)
12     ኤን 35 ኤን 38 ኤን 40 N42 N45 ኤን 48 ኤን 50 ኤን 52 80
14  N33M ኤን 35 ሚ N38M N40M ኤን 42 ሜ N45M ኤን 48 ሚ N50M  100
17   ኤን 33 ኤች ኤን 35 ኤች ኤን 38H ኤን 40 ኤች ኤን 44 ኤች N45H ኤን 48 ሸ   120
20   N33SH N35SH N38SH N40SH N42SH N45SH    150
25 N28UH N30UH N33UH N35UH N38UH N40UH      180
30 N28EH N30 ኢኤች N33EH ኤን 35 ኢ N38EH       200
35 N28AH N30AH N33AH         230

ከታች ለሳንቲም ሳምሪየም ኮባልት ማግኔቶች Demagnetization ኩርባዎች

ብሩ (ኪጂ)

ኤች (ኮ)

7.5 7.9 8.4 8.9 9.2 9.5 10.2 10.3 10.8 11 11.3 ማክስ ኦፕሬሽን ቴምፕ.
(° ሴ)
15 YX14 YX16 YX18 YX20 YX22 YX24       250
20 YX14H YX16H YX18H YX20H YX22H YX24H         250
8        YXG26M YXG28M YXG30M YXG32M YXG34M 300
18       YXG22 YXG24 YXG26 YXG28 YXG30 YXG32 YXG34 350
25       YXG22H YXG24H YXG26H YXG28H YXG30H YXG32H YXG34H 350
15      YXG22LT        350